User Login Menu
User Login Menu

Alumni baza Agronomskog fakulteta Zagreb

Valentino Držaić

Podaci o studiju

Studij Animalne znanosti
Akademska god. upisa: 2005/2006
Akademski/stručni naziv: univ. bacc. ing. agr.
Naziv studija: Animalne znanosti
Razina studija: Preddiplomski
Akademska god. završetka: 2007/2008
Datum završetka studija: 10.09.2008.
Tema: Nusproizvodi pekarske industrije u hranidbi pilića
Ime mentora: Zlatko
Prezime mentora: Janječić
Studij Proizvodnja i prerada mesa
Akademska god. upisa: 2008/2009
Akademski/stručni naziv: mag. ing. agr.
Naziv studija: Proizvodnja i prerada mesa
Razina studija: Diplomski
Akademska god. završetka: 2009/2010
Datum završetka studija: 20.07.2010.
Tema: Klaonički pokazatelji i odlike trupa jaradi hrvatske šarene koze
Ime mentora: Boro
Prezime mentora: Mioč

Podaci o zaposlenju

Poslodavac: Potrebna registracija
Područje djelovanja: Potrebna registracija
Radno mjesto: Potrebna registracija
Država radnog mjesta: Potrebna registracija
Grad radnog mjesta: Potrebna registracija
Adresa radnog mjesta: Potrebna registracija
Dodatne informacije: Potrebna registracija

Osnovni podaci

Valentino Držaić
Ime: Valentino
Prezime: Držaić
E-mail: Potrebna registracija
Mobitel: Potrebna registracija
Back To Top