User Login Menu
User Login Menu

Alumni baza Agronomskog fakulteta Zagreb

Katarina Dubičanac

Podaci o studiju

Studij Hortikultura
Akademska god. upisa: 2008/2009
Akademski/stručni naziv: univ. bacc. ing. agr.
Naziv studija: Hortikultura
Razina studija: Preddiplomski
Akademska god. završetka: 2011/2012
Datum završetka studija: 25.09.2012.
Tema: Izravno prekrivanje korjenastog povrća agrotekstilom
Ime mentora: Josip
Prezime mentora: Borošić
Studij Fitomedicina
Akademska god. upisa: 2012/2013
Akademski/stručni naziv: mag. ing. agr.
Naziv studija: Fitomedicina
Razina studija: Diplomski
Akademska god. završetka: 2015/2016
Datum završetka studija: 12.05.2016.
Tema: Utvrđivanje repine cistolike nematode (Heterodera schachtii Schmidt, 1871.) u uzorcima tla iz lokaliteta Tovarnik
Ime mentora: Dinka
Prezime mentora: Grubišić

Podaci o zaposlenju

Poslodavac: Potrebna registracija
Područje djelovanja: Potrebna registracija
Radno mjesto: Potrebna registracija
Država radnog mjesta: Potrebna registracija
Grad radnog mjesta: Potrebna registracija
Adresa radnog mjesta: Potrebna registracija
Dodatne informacije: Potrebna registracija

Osnovni podaci

Katarina Dubičanac
Ime: Katarina
Prezime: Dubičanac
E-mail: Potrebna registracija
Mobitel: Potrebna registracija
Back To Top