User Login Menu
User Login Menu

Alumni baza Agronomskog fakulteta Zagreb

Ivan Dugan

Podaci o studiju

Studij Poljoprivredna tehnika
Akademska god. upisa: 2015/2016
Akademski/stručni naziv: univ. bacc. ing. agr.
Naziv studija: Poljoprivredna tehnika
Razina studija: Preddiplomski
Akademska god. završetka: 2017/2018
Datum završetka studija: 11.07.2018.
Tema: Uporaba krutog stajskog gnoja, gipsa i sumpora na alkalno slanim tlima u ekološkoj biljnoj proizvodnji
Ime mentora: Igor
Prezime mentora: Bogunović
Studij Mehanizacija
Akademska god. upisa: 2018/2019
Akademski/stručni naziv: mag. ing. agr.
Naziv studija: Mehanizacija
Razina studija: Diplomski
Akademska god. završetka: 2019/2020
Datum završetka studija: 08.07.2020.
Tema: Erozija tla vodom na zatravljenim i obrađenim maslenicimana području Polače
Ime mentora: Igor
Prezime mentora: Bogunović

Podaci o zaposlenju

Poslodavac: Potrebna registracija
Područje djelovanja: Potrebna registracija
Radno mjesto: Potrebna registracija
Država radnog mjesta: Potrebna registracija
Grad radnog mjesta: Potrebna registracija
Adresa radnog mjesta: Potrebna registracija
Dodatne informacije: Potrebna registracija

Osnovni podaci

Ivan Dugan
Ime: Ivan
Prezime: Dugan
E-mail: Potrebna registracija
Mobitel: Potrebna registracija
Back To Top