User Login Menu
User Login Menu

Alumni baza Agronomskog fakulteta Zagreb

Darija Dugandžić

Podaci o studiju

Studij Ekološka poljoprivreda
Akademska god. upisa: 2008/2009
Akademski/stručni naziv: univ. bacc. ing. agr.
Naziv studija: Ekološka poljoprivreda
Razina studija: Preddiplomski
Akademska god. završetka: 2011/2012
Datum završetka studija: 25.09.2012.
Tema: Evaluacija gospodarskih važnih sorata šipka
Ime mentora: Jelena
Prezime mentora: Gadže
Studij Agrobiznis i ruralni razvitak
Akademska god. upisa: 2012/2013
Akademski/stručni naziv: mag. ing. agr.
Naziv studija: Agrobiznis i ruralni razvitak
Razina studija: Diplomski
Akademska god. završetka: 2017/2018
Datum završetka studija: 15.12.2017.
Tema: Financijska analiza konditorske industrije u Hrvatskoj
Ime mentora: Vesna
Prezime mentora: Očić

Podaci o zaposlenju

Poslodavac: Potrebna registracija
Područje djelovanja: Potrebna registracija
Radno mjesto: Potrebna registracija
Država radnog mjesta: Potrebna registracija
Grad radnog mjesta: Potrebna registracija
Adresa radnog mjesta: Potrebna registracija
Dodatne informacije: Potrebna registracija

Osnovni podaci

Darija Dugandžić
Ime: Darija
Prezime: Dugandžić
E-mail: Potrebna registracija
Mobitel: Potrebna registracija
Back To Top