User Login Menu
User Login Menu

Alumni baza Agronomskog fakulteta Zagreb

Natalia Dugandžić

Podaci o studiju

Studij Agrarna ekonomika
Akademska god. upisa: 2016/2017
Akademski/stručni naziv: univ. bacc. ing. agr.
Naziv studija: Agrarna ekonomika
Razina studija: Preddiplomski
Akademska god. završetka: 2018/2019
Datum završetka studija: 13.09.2019.
Tema: Psihologija ponašanja u organizacijama- fleksibilnipristup poslu i novi načini rada
Ime mentora: Marina
Prezime mentora: Štambuk

Podaci o zaposlenju

Poslodavac: Potrebna registracija
Područje djelovanja: Potrebna registracija
Radno mjesto: Potrebna registracija
Država radnog mjesta: Potrebna registracija
Grad radnog mjesta: Potrebna registracija
Adresa radnog mjesta: Potrebna registracija
Dodatne informacije: Potrebna registracija

Osnovni podaci

Natalia Dugandžić
Ime: Natalia
Prezime: Dugandžić
E-mail: Potrebna registracija
Mobitel: Potrebna registracija
Back To Top