User Login Menu
User Login Menu

Alumni baza Agronomskog fakulteta Zagreb

Zdravka Dugandžić

Podaci o studiju

Studij Hortikultura
Akademska god. upisa: 2007/2008
Akademski/stručni naziv: univ. bacc. ing. agr.
Naziv studija: Hortikultura
Razina studija: Preddiplomski
Akademska god. završetka: 2009/2010
Datum završetka studija: 17.09.2010.
Tema: Ukrasne vrste roda lavandula
Ime mentora: Vesna
Prezime mentora: Židovec
Studij Ukrasno bilje
Akademska god. upisa: 2010/2011
Akademski/stručni naziv: mag. ing. agr.
Naziv studija: Ukrasno bilje
Razina studija: Diplomski
Akademska god. završetka: 2014/2015
Datum završetka studija: 29.09.2015.
Tema: Utjecaj temperature i vremena sušenja na kvalitativna svojstva latica hortenzije
Ime mentora: Tajana
Prezime mentora: Krička

Podaci o zaposlenju

Poslodavac: Potrebna registracija
Područje djelovanja: Potrebna registracija
Radno mjesto: Potrebna registracija
Država radnog mjesta: Potrebna registracija
Grad radnog mjesta: Potrebna registracija
Adresa radnog mjesta: Potrebna registracija
Dodatne informacije: Potrebna registracija

Osnovni podaci

Zdravka Dugandžić
Ime: Zdravka
Prezime: Dugandžić
E-mail: Potrebna registracija
Mobitel: Potrebna registracija
Back To Top