User Login Menu
User Login Menu

Alumni baza Agronomskog fakulteta Zagreb

Danijela Duh

Podaci o studiju

Studij Biljne znanosti
Akademska god. upisa: 2014/2015
Akademski/stručni naziv: univ. bacc. ing. agr.
Naziv studija: Biljne znanosti
Razina studija: Preddiplomski
Akademska god. završetka: 2016/2017
Datum završetka studija: 11.09.2017.
Tema: Morfološka svojstva domaćih populacija predivog i uljanog lana prema UPOV-u
Ime mentora: Jasminka
Prezime mentora: Butorac
Studij Biljne znanosti
Akademska god. upisa: 2017/2018
Akademski/stručni naziv: mag. ing. agr.
Naziv studija: Biljne znanosti
Razina studija: Diplomski
Akademska god. završetka: 2018/2019
Datum završetka studija: 16.09.2019.
Tema: Rezidue i onečišćenja u ljekovitom biljnom materijalu i ljekovitim pripravcima
Ime mentora: Martina
Prezime mentora: Grdiša

Podaci o zaposlenju

Poslodavac: Potrebna registracija
Područje djelovanja: Potrebna registracija
Radno mjesto: Potrebna registracija
Država radnog mjesta: Potrebna registracija
Grad radnog mjesta: Potrebna registracija
Adresa radnog mjesta: Potrebna registracija
Dodatne informacije: Potrebna registracija

Osnovni podaci

Danijela Duh
Ime: Danijela
Prezime: Duh
E-mail: Potrebna registracija
Mobitel: Potrebna registracija
Back To Top