User Login Menu
User Login Menu

Alumni baza Agronomskog fakulteta Zagreb

Ivana Dujmović

Podaci o studiju

Studij Hortikultura
Akademska god. upisa: 2014/2015
Akademski/stručni naziv: univ. bacc. ing. agr.
Naziv studija: Hortikultura
Razina studija: Preddiplomski
Akademska god. završetka: 2018/2019
Datum završetka studija: 11.09.2019.
Tema: Pregled istraživanja ozdravljivanja vinove loze (Vitis vinifera L.) u kulturi tkiva
Ime mentora: Zvjezdana
Prezime mentora: Marković

Podaci o zaposlenju

Poslodavac: Potrebna registracija
Područje djelovanja: Potrebna registracija
Radno mjesto: Potrebna registracija
Država radnog mjesta: Potrebna registracija
Grad radnog mjesta: Potrebna registracija
Adresa radnog mjesta: Potrebna registracija
Dodatne informacije: Potrebna registracija

Osnovni podaci

Ivana Dujmović
Ime: Ivana
Prezime: Dujmović
E-mail: Potrebna registracija
Mobitel: Potrebna registracija
Back To Top