User Login Menu
User Login Menu

Alumni baza Agronomskog fakulteta Zagreb

Mia Dujmović

Podaci o studiju

Studij Hortikultura
Akademska god. upisa: 2005/2006
Akademski/stručni naziv: univ. bacc. ing. agr.
Naziv studija: Hortikultura
Razina studija: Preddiplomski
Akademska god. završetka: 2008/2009
Datum završetka studija: 21.09.2009.
Tema: Utjecaj dušične gnojidbe na kemijski sastav mošta cv. Rizling Rajnski (Vitis vinifera)
Ime mentora: Marko
Prezime mentora: Karoglan
Studij Ukrasno bilje
Akademska god. upisa: 2009/2010
Akademski/stručni naziv: mag. ing. agr.
Naziv studija: Ukrasno bilje
Razina studija: Diplomski
Akademska god. završetka: 2011/2012
Datum završetka studija: 28.09.2012.
Tema: Ekstrakcija eteričnog ulja iz lavandina Budrovka
Ime mentora: Vanja
Prezime mentora: Jurišić

Podaci o zaposlenju

Poslodavac: Potrebna registracija
Područje djelovanja: Potrebna registracija
Radno mjesto: Potrebna registracija
Država radnog mjesta: Potrebna registracija
Grad radnog mjesta: Potrebna registracija
Adresa radnog mjesta: Potrebna registracija
Dodatne informacije: Potrebna registracija

Osnovni podaci

Mia Dujmović
Ime: Mia
Prezime: Dujmović
E-mail: Potrebna registracija
Mobitel: Potrebna registracija
Back To Top