User Login Menu
User Login Menu

Alumni baza Agronomskog fakulteta Zagreb

Niko Dujmović

Podaci o studiju

Studij Hortikultura
Akademska god. upisa: 2012/2013
Akademski/stručni naziv: univ. bacc. ing. agr.
Naziv studija: Hortikultura
Razina studija: Preddiplomski
Akademska god. završetka: 2014/2015
Datum završetka studija: 21.09.2015.
Tema: Uzgoj mandarina na neretvanskom području
Ime mentora: Đani
Prezime mentora: Benčić
Studij Voćarstvo
Akademska god. upisa: 2015/2016
Akademski/stručni naziv: mag. ing. agr.
Naziv studija: Voćarstvo
Razina studija: Diplomski
Akademska god. završetka: 2016/2017
Datum završetka studija: 28.09.2017.
Tema: Utjecaj mikrolokacije na cvatnju, sazrijevanje i pomološke parametre plodova trešnje
Ime mentora: Kristina
Prezime mentora: Batelja Lodeta

Podaci o zaposlenju

Poslodavac: Potrebna registracija
Područje djelovanja: Potrebna registracija
Radno mjesto: Potrebna registracija
Država radnog mjesta: Potrebna registracija
Grad radnog mjesta: Potrebna registracija
Adresa radnog mjesta: Potrebna registracija
Dodatne informacije: Potrebna registracija

Osnovni podaci

Niko Dujmović
Ime: Niko
Prezime: Dujmović
E-mail: Potrebna registracija
Mobitel: Potrebna registracija
Back To Top