User Login Menu
User Login Menu

Alumni baza Agronomskog fakulteta Zagreb

Stela Dujmović

Podaci o studiju

Studij Agrarna ekonomika
Akademska god. upisa: 2017/2018
Akademski/stručni naziv: univ. bacc. ing. agr.
Naziv studija: Agrarna ekonomika
Razina studija: Preddiplomski
Akademska god. završetka: 2021/2022
Datum završetka studija: 12.09.2022.
Tema: Mjesečev sjetveni kalendar
Ime mentora: Darija
Prezime mentora: Bilandžija

Podaci o zaposlenju

Poslodavac: Potrebna registracija
Područje djelovanja: Potrebna registracija
Radno mjesto: Potrebna registracija
Država radnog mjesta: Potrebna registracija
Grad radnog mjesta: Potrebna registracija
Adresa radnog mjesta: Potrebna registracija
Dodatne informacije: Potrebna registracija

Osnovni podaci

Stela Dujmović
Ime: Stela
Prezime: Dujmović
E-mail: Potrebna registracija
Mobitel: Potrebna registracija
Back To Top