User Login Menu
User Login Menu

Alumni baza Agronomskog fakulteta Zagreb

Dunja Dukić

Podaci o studiju

Studij Krajobrazna arhitektura
Akademska god. upisa: 2006/2007
Akademski/stručni naziv: univ. bacc. ing. prosp. arch.
Naziv studija: Krajobrazna arhitektura
Razina studija: Preddiplomski
Akademska god. završetka: 2008/2009
Datum završetka studija: 18.09.2009.
Tema: Krajobrazno rješenje parka Selska-Baštijanova u Zagrebu
Ime mentora: Branka
Prezime mentora: Aničić
Studij Krajobrazna arhitektura
Akademska god. upisa: 2009/2010
Akademski/stručni naziv: mag. ing. prosp. arch.
Naziv studija: Krajobrazna arhitektura
Razina studija: Diplomski
Akademska god. završetka: 2012/2013
Datum završetka studija: 27.09.2013.
Tema: Voda kao oblikovni element povijesnih vrtova
Ime mentora: Branka
Prezime mentora: Aničić

Podaci o zaposlenju

Poslodavac: Potrebna registracija
Područje djelovanja: Potrebna registracija
Radno mjesto: Potrebna registracija
Država radnog mjesta: Potrebna registracija
Grad radnog mjesta: Potrebna registracija
Adresa radnog mjesta: Potrebna registracija
Dodatne informacije: Potrebna registracija

Osnovni podaci

Dunja Dukić
Ime: Dunja
Prezime: Dukić
E-mail: Potrebna registracija
Mobitel: Potrebna registracija
Back To Top