User Login Menu
User Login Menu

Alumni baza Agronomskog fakulteta Zagreb

Lara Dukić

Podaci o studiju

Studij Hortikultura
Akademska god. upisa: 2015/2016
Akademski/stručni naziv: univ. bacc. ing. agr.
Naziv studija: Hortikultura
Razina studija: Preddiplomski
Akademska god. završetka: 2018/2019
Datum završetka studija: 12.09.2019.
Tema: Mogučnost cjelogodišnjeg uzgoja ljekovitog i aromatičnog bilja u lončićima
Ime mentora: Sanja
Prezime mentora: Radman
Studij Ukrasno bilje
Akademska god. upisa: 2019/2020
Akademski/stručni naziv: mag. ing. agr.
Naziv studija: Ukrasno bilje
Razina studija: Diplomski
Akademska god. završetka: 2020/2021
Datum završetka studija: 29.09.2021.
Tema: Ukrasne voćne vrste u uređenju zelenih površina Grada Samobora
Ime mentora: Martina
Prezime mentora: Skendrović Babojelić

Podaci o zaposlenju

Poslodavac: Potrebna registracija
Područje djelovanja: Potrebna registracija
Radno mjesto: Potrebna registracija
Država radnog mjesta: Potrebna registracija
Grad radnog mjesta: Potrebna registracija
Adresa radnog mjesta: Potrebna registracija
Dodatne informacije: Potrebna registracija

Osnovni podaci

Lara Dukić
Ime: Lara
Prezime: Dukić
E-mail: Potrebna registracija
Mobitel: Potrebna registracija
Back To Top