User Login Menu
User Login Menu

Alumni baza Agronomskog fakulteta Zagreb

Nikola Dumbović

Podaci o studiju

Studij Hortikultura
Akademska god. upisa: 2007/2008
Akademski/stručni naziv: univ. bacc. ing. agr.
Naziv studija: Hortikultura
Razina studija: Preddiplomski
Akademska god. završetka: 2010/2011
Datum završetka studija: 23.09.2011.
Tema: Pomološke značajke plodova novih sorata šljive
Ime mentora: Jelena
Prezime mentora: Gadže
Studij Povrćarstvo
Akademska god. upisa: 2011/2012
Akademski/stručni naziv: mag. ing. agr.
Naziv studija: Povrćarstvo
Razina studija: Diplomski
Akademska god. završetka: 2014/2015
Datum završetka studija: 30.09.2015.
Tema: Utjecaj mineralne gnojidbe na rast i prinos češnjaka
Ime mentora: Nina
Prezime mentora: Toth

Podaci o zaposlenju

Poslodavac: Potrebna registracija
Područje djelovanja: Potrebna registracija
Radno mjesto: Potrebna registracija
Država radnog mjesta: Potrebna registracija
Grad radnog mjesta: Potrebna registracija
Adresa radnog mjesta: Potrebna registracija
Dodatne informacije: Potrebna registracija

Osnovni podaci

Nikola Dumbović
Ime: Nikola
Prezime: Dumbović
E-mail: Potrebna registracija
Mobitel: Potrebna registracija
Back To Top