User Login Menu
User Login Menu

Alumni baza Agronomskog fakulteta Zagreb

Filip Dumić

Podaci o studiju

Studij Poljoprivredna tehnika
Akademska god. upisa: 2016/2017
Akademski/stručni naziv: univ. bacc. ing. agr.
Naziv studija: Poljoprivredna tehnika
Razina studija: Preddiplomski
Akademska god. završetka: 2018/2019
Datum završetka studija: 12.09.2019.
Tema: Povijesni razvoj oruđa za obradu tla
Ime mentora: Alen
Prezime mentora: Džidić
Studij Mehanizacija
Akademska god. upisa: 2019/2020
Akademski/stručni naziv: mag. ing. agr.
Naziv studija: Mehanizacija
Razina studija: Diplomski
Akademska god. završetka: 2020/2021
Datum završetka studija: 28.09.2021.
Tema: Utjecaj laserskih tretmana na klijavost sjemena konoplje
Ime mentora: Ante
Prezime mentora: Galić

Podaci o zaposlenju

Poslodavac: Potrebna registracija
Područje djelovanja: Potrebna registracija
Radno mjesto: Potrebna registracija
Država radnog mjesta: Potrebna registracija
Grad radnog mjesta: Potrebna registracija
Adresa radnog mjesta: Potrebna registracija
Dodatne informacije: Potrebna registracija

Osnovni podaci

Filip Dumić
Ime: Filip
Prezime: Dumić
E-mail: Potrebna registracija
Mobitel: Potrebna registracija
Back To Top