User Login Menu
User Login Menu

Alumni baza Agronomskog fakulteta Zagreb

Valentin Dunaj

Podaci o studiju

Studij Hortikultura
Akademska god. upisa: 2013/2014
Akademski/stručni naziv: univ. bacc. ing. agr.
Naziv studija: Hortikultura
Razina studija: Preddiplomski
Akademska god. završetka: 2015/2016
Datum završetka studija: 08.07.2016.
Tema: Utjecaj uzgojnih oblika na rast i razvoj vinove loze i kemijski sastav grožđa
Ime mentora: Marko
Prezime mentora: Karoglan
Studij Vinogradarstvo i vinarstvo
Akademska god. upisa: 2016/2017
Akademski/stručni naziv: mag. ing. agr.
Naziv studija: Vinogradarstvo i vinarstvo
Razina studija: Diplomski
Akademska god. završetka: 2017/2018
Datum završetka studija: 11.07.2018.
Tema: Utjecaj ektomikorize na prinos i kakvoću grožđa sorte Cabernet sauvignon (Vitis vinifera L.)
Ime mentora: Marko
Prezime mentora: Karoglan

Podaci o zaposlenju

Poslodavac: Potrebna registracija
Područje djelovanja: Potrebna registracija
Radno mjesto: Potrebna registracija
Država radnog mjesta: Potrebna registracija
Grad radnog mjesta: Potrebna registracija
Adresa radnog mjesta: Potrebna registracija
Dodatne informacije: Potrebna registracija

Osnovni podaci

Valentin Dunaj
Ime: Valentin
Prezime: Dunaj
E-mail: Potrebna registracija
Mobitel: Potrebna registracija
Back To Top