User Login Menu
User Login Menu

Alumni baza Agronomskog fakulteta Zagreb

Nikolina Dundić

Podaci o studiju

Studij Krajobrazna arhitektura
Akademska god. upisa: 2018/2019
Akademski/stručni naziv: univ. bacc. ing. prosp. arch.
Naziv studija: Krajobrazna arhitektura
Razina studija: Preddiplomski
Akademska god. završetka: 2020/2021
Datum završetka studija: 16.09.2021.
Tema: Park kao identitet grada
Ime mentora: Ines
Prezime mentora: Hrdalo

Podaci o zaposlenju

Poslodavac: Potrebna registracija
Područje djelovanja: Potrebna registracija
Radno mjesto: Potrebna registracija
Država radnog mjesta: Potrebna registracija
Grad radnog mjesta: Potrebna registracija
Adresa radnog mjesta: Potrebna registracija
Dodatne informacije: Potrebna registracija

Osnovni podaci

Nikolina Dundić
Ime: Nikolina
Prezime: Dundić
E-mail: Potrebna registracija
Mobitel: Potrebna registracija
Back To Top