User Login Menu
User Login Menu

Alumni baza Agronomskog fakulteta Zagreb

Ines Dundović

Podaci o studiju

Studij Hortikultura
Akademska god. upisa: 2005/2006
Akademski/stručni naziv: univ. bacc. ing. agr.
Naziv studija: Hortikultura
Razina studija: Preddiplomski
Akademska god. završetka: 2007/2008
Datum završetka studija: 19.09.2008.
Tema: Morfološke i uzgojne značajke ruža stablašica
Ime mentora: Ines
Prezime mentora: Han Dovedan
Studij Ukrasno bilje
Akademska god. upisa: 2008/2009
Akademski/stručni naziv: mag. ing. agr.
Naziv studija: Ukrasno bilje
Razina studija: Diplomski
Akademska god. završetka: 2010/2011
Datum završetka studija: 26.05.2011.
Tema: Proizvodnja bioplina iz ostataka plasteničke proizvodnje ruža
Ime mentora: Tea
Prezime mentora: Brlek Savić

Podaci o zaposlenju

Poslodavac: Potrebna registracija
Područje djelovanja: Potrebna registracija
Radno mjesto: Potrebna registracija
Država radnog mjesta: Potrebna registracija
Grad radnog mjesta: Potrebna registracija
Adresa radnog mjesta: Potrebna registracija
Dodatne informacije: Potrebna registracija

Osnovni podaci

Ines Dundović
Ime: Ines
Prezime: Dundović
E-mail: Potrebna registracija
Mobitel: Potrebna registracija
Back To Top