User Login Menu
User Login Menu

Alumni baza Agronomskog fakulteta Zagreb

Katarina Dupan

Podaci o studiju

Studij Ekološka poljoprivreda
Akademska god. upisa: 2006/2007
Akademski/stručni naziv: univ. bacc. ing. agr.
Naziv studija: Ekološka poljoprivreda
Razina studija: Preddiplomski
Akademska god. završetka: 2008/2009
Datum završetka studija: 14.09.2009.
Tema: Zbijenost tla voćnjaka pri različitim načelima obrade tla.
Ime mentora: Ivica
Prezime mentora: Kisić
Studij Agroekologija
Akademska god. upisa: 2009/2010
Akademski/stručni naziv: mag. ing. agr.
Naziv studija: Agroekologija
Razina studija: Diplomski
Akademska god. završetka: 2011/2012
Datum završetka studija: 02.11.2011.
Tema: Potreba za melioracijskim uređenjem tla u svrhu primjene navodnjavanja na području grada Zagreba
Ime mentora: Stjepan
Prezime mentora: Husnjak

Podaci o zaposlenju

Poslodavac: Potrebna registracija
Područje djelovanja: Potrebna registracija
Radno mjesto: Potrebna registracija
Država radnog mjesta: Potrebna registracija
Grad radnog mjesta: Potrebna registracija
Adresa radnog mjesta: Potrebna registracija
Dodatne informacije: Potrebna registracija

Osnovni podaci

Katarina Dupan
Ime: Katarina
Prezime: Dupan
E-mail: Potrebna registracija
Mobitel: Potrebna registracija
Back To Top