User Login Menu
User Login Menu

Alumni baza Agronomskog fakulteta Zagreb

Anita Duvančić

Podaci o studiju

Studij Biljne znanosti
Akademska god. upisa: 2017/2018
Akademski/stručni naziv: univ. bacc. ing. agr.
Naziv studija: Biljne znanosti
Razina studija: Preddiplomski
Akademska god. završetka: 2019/2020
Datum završetka studija: 18.09.2020.
Tema: Utjecaj niskih temperatura na klijavost sjemena nevena (Calendula officinalis L.)
Ime mentora: Klaudija
Prezime mentora: Carović-Stanko

Podaci o zaposlenju

Poslodavac: Potrebna registracija
Područje djelovanja: Potrebna registracija
Radno mjesto: Potrebna registracija
Država radnog mjesta: Potrebna registracija
Grad radnog mjesta: Potrebna registracija
Adresa radnog mjesta: Potrebna registracija
Dodatne informacije: Potrebna registracija

Osnovni podaci

Anita Duvančić
Ime: Anita
Prezime: Duvančić
E-mail: Potrebna registracija
Mobitel: Potrebna registracija
Back To Top