User Login Menu
User Login Menu

Alumni baza Agronomskog fakulteta Zagreb

Dora Duvnjak

Podaci o studiju

Studij Ekološka poljoprivreda
Akademska god. upisa: 2016/2017
Akademski/stručni naziv: univ. bacc. ing. agr.
Naziv studija: Ekološka poljoprivreda
Razina studija: Preddiplomski
Akademska god. završetka: 2018/2019
Datum završetka studija: 26.08.2019.
Tema: Očuvanje i revitalizacija starih i rijetkih sorata vinove loze
Ime mentora: Zvjezdana
Prezime mentora: Marković
Studij Ekološka poljoprivreda i agroturizam
Akademska god. upisa: 2019/2020
Akademski/stručni naziv: mag. ing. agr.
Naziv studija: Ekološka poljoprivreda i agroturizam
Razina studija: Diplomski
Akademska god. završetka: 2020/2021
Datum završetka studija: 13.09.2021.
Tema: Potencijali hrvatskih autohtonih sorata vinove loze u proizvodnji ružičastih vina
Ime mentora: Zvjezdana
Prezime mentora: Marković

Podaci o zaposlenju

Poslodavac: Potrebna registracija
Područje djelovanja: Potrebna registracija
Radno mjesto: Potrebna registracija
Država radnog mjesta: Potrebna registracija
Grad radnog mjesta: Potrebna registracija
Adresa radnog mjesta: Potrebna registracija
Dodatne informacije: Potrebna registracija

Osnovni podaci

Dora Duvnjak
Ime: Dora
Prezime: Duvnjak
E-mail: Potrebna registracija
Mobitel: Potrebna registracija
Back To Top