User Login Menu
User Login Menu

Alumni baza Agronomskog fakulteta Zagreb

Katarina Duvnjak

Podaci o studiju

Studij Poljoprivredna tehnika
Akademska god. upisa: 2015/2016
Akademski/stručni naziv: univ. bacc. ing. agr.
Naziv studija: Poljoprivredna tehnika
Razina studija: Preddiplomski
Akademska god. završetka: 2017/2018
Datum završetka studija: 11.07.2018.
Tema: Primjena sustava navodnjavanja kapanjem pri uzgoju šećerne repe
Ime mentora: Ivan
Prezime mentora: Šimunić
Prezime završetak studija: Šarić
Studij Melioracije
Akademska god. upisa: 2018/2019
Akademski/stručni naziv: mag. ing. agr.
Naziv studija: Melioracije
Razina studija: Diplomski
Akademska god. završetka: 2020/2021
Datum završetka studija: 28.09.2021.
Tema: Redukcija prinosa u uvjetima bez navodnjavanja na području Virovitičko-podravske županije
Ime mentora: Ivan
Prezime mentora: Šimunić
Prezime završetak studija: Šarić

Podaci o zaposlenju

Poslodavac: Potrebna registracija
Područje djelovanja: Potrebna registracija
Radno mjesto: Potrebna registracija
Država radnog mjesta: Potrebna registracija
Grad radnog mjesta: Potrebna registracija
Adresa radnog mjesta: Potrebna registracija
Dodatne informacije: Potrebna registracija

Osnovni podaci

Katarina Duvnjak
Ime: Katarina
Prezime: Duvnjak
E-mail: Potrebna registracija
Mobitel: Potrebna registracija
Back To Top