User Login Menu
User Login Menu

Alumni baza Agronomskog fakulteta Zagreb

Viktor Dvanajščak

Podaci o studiju

Studij Hortikultura
Akademska god. upisa: 2015/2016
Akademski/stručni naziv: univ. bacc. ing. agr.
Naziv studija: Hortikultura
Razina studija: Preddiplomski
Akademska god. završetka: 2017/2018
Datum završetka studija: 31.08.2018.
Tema: Vinogradarstvo i vinarstvo Kine
Ime mentora: Darko
Prezime mentora: Preiner
Studij Vinogradarstvo i vinarstvo
Akademska god. upisa: 2018/2019
Akademski/stručni naziv: mag. ing. agr.
Naziv studija: Vinogradarstvo i vinarstvo
Razina studija: Diplomski
Akademska god. završetka: 2019/2020
Datum završetka studija: 14.09.2020.
Tema: Rezultati završnog ispitivanja klonskih kandidata sorte vinove loze 'Moslavac'
Ime mentora: Darko
Prezime mentora: Preiner

Podaci o zaposlenju

Poslodavac: Potrebna registracija
Područje djelovanja: Potrebna registracija
Radno mjesto: Potrebna registracija
Država radnog mjesta: Potrebna registracija
Grad radnog mjesta: Potrebna registracija
Adresa radnog mjesta: Potrebna registracija
Dodatne informacije: Potrebna registracija

Osnovni podaci

Viktor Dvanajščak
Ime: Viktor
Prezime: Dvanajščak
E-mail: Potrebna registracija
Mobitel: Potrebna registracija
Back To Top