User Login Menu
User Login Menu

Alumni baza Agronomskog fakulteta Zagreb

Tomislav Dvorski

Podaci o studiju

Studij Poljoprivredna tehnika
Akademska god. upisa: 2009/2010
Akademski/stručni naziv: univ. bacc. ing. agr.
Naziv studija: Poljoprivredna tehnika
Razina studija: Preddiplomski
Akademska god. završetka: 2011/2012
Datum završetka studija: 24.09.2012.
Tema: Suvremene tehnologije prerade bazge
Ime mentora: Sandra
Prezime mentora: Voća
Studij Mehanizacija
Akademska god. upisa: 2012/2013
Akademski/stručni naziv: mag. ing. agr.
Naziv studija: Mehanizacija
Razina studija: Diplomski
Akademska god. završetka: 2014/2015
Datum završetka studija: 17.07.2015.
Tema: Utrošak energije i radni učinak strojeva za malčiranje i aplikaciju pesticida
Ime mentora: Stjepan
Prezime mentora: Sito

Podaci o zaposlenju

Poslodavac: Potrebna registracija
Područje djelovanja: Potrebna registracija
Radno mjesto: Potrebna registracija
Država radnog mjesta: Potrebna registracija
Grad radnog mjesta: Potrebna registracija
Adresa radnog mjesta: Potrebna registracija
Dodatne informacije: Potrebna registracija

Osnovni podaci

Tomislav Dvorski
Ime: Tomislav
Prezime: Dvorski
E-mail: Potrebna registracija
Mobitel: Potrebna registracija
Back To Top