User Login Menu
User Login Menu

Alumni baza Agronomskog fakulteta Zagreb

Henis Džaferhodžić

Podaci o studiju

Studij Agrarna ekonomika
Akademska god. upisa: 2015/2016
Akademski/stručni naziv: univ. bacc. ing. agr.
Naziv studija: Agrarna ekonomika
Razina studija: Preddiplomski
Akademska god. završetka: 2020/2021
Datum završetka studija: 20.07.2021.
Tema: Koncept digitalne farme
Ime mentora: Alen
Prezime mentora: Džidić

Podaci o zaposlenju

Poslodavac: Potrebna registracija
Područje djelovanja: Potrebna registracija
Radno mjesto: Potrebna registracija
Država radnog mjesta: Potrebna registracija
Grad radnog mjesta: Potrebna registracija
Adresa radnog mjesta: Potrebna registracija
Dodatne informacije: Potrebna registracija

Osnovni podaci

Henis Džaferhodžić
Ime: Henis
Prezime: Džaferhodžić
E-mail: Potrebna registracija
Mobitel: Potrebna registracija
Back To Top