User Login Menu
User Login Menu

Alumni baza Agronomskog fakulteta Zagreb

Jasmina Džafić

Podaci o studiju

Studij Hortikultura
Akademska god. upisa: 2006/2007
Akademski/stručni naziv: univ. bacc. ing. agr.
Naziv studija: Hortikultura
Razina studija: Preddiplomski
Akademska god. završetka: 2011/2012
Datum završetka studija: 20.09.2012.
Tema: Uzgoj šafrana (Crocus sativus ) kao začinske biljke
Ime mentora: Ivanka
Prezime mentora: Žutić
Studij Povrćarstvo
Akademska god. upisa: 2012/2013
Akademski/stručni naziv: mag. ing. agr.
Naziv studija: Povrćarstvo
Razina studija: Diplomski
Akademska god. završetka: 2015/2016
Datum završetka studija: 19.09.2016.
Tema: Prikladnost tla za uzgoj povrtnih kultura na širem području grada Velike Gorice
Ime mentora: Lepomir
Prezime mentora: Čoga

Podaci o zaposlenju

Poslodavac: Potrebna registracija
Područje djelovanja: Potrebna registracija
Radno mjesto: Potrebna registracija
Država radnog mjesta: Potrebna registracija
Grad radnog mjesta: Potrebna registracija
Adresa radnog mjesta: Potrebna registracija
Dodatne informacije: Potrebna registracija

Osnovni podaci

Jasmina Džafić
Ime: Jasmina
Prezime: Džafić
E-mail: Potrebna registracija
Mobitel: Potrebna registracija
Back To Top