User Login Menu
User Login Menu

Alumni baza Agronomskog fakulteta Zagreb

Katarina Džajo

Podaci o studiju

Studij Hortikultura
Akademska god. upisa: 2017/2018
Akademski/stručni naziv: univ. bacc. ing. agr.
Naziv studija: Hortikultura
Razina studija: Preddiplomski
Akademska god. završetka: 2019/2020
Datum završetka studija: 18.09.2020.
Tema: Izbor drvenastih vrsta za mediteranski urbani krajobraz
Ime mentora: Ksenija
Prezime mentora: Karlović

Podaci o zaposlenju

Poslodavac: Potrebna registracija
Područje djelovanja: Potrebna registracija
Radno mjesto: Potrebna registracija
Država radnog mjesta: Potrebna registracija
Grad radnog mjesta: Potrebna registracija
Adresa radnog mjesta: Potrebna registracija
Dodatne informacije: Potrebna registracija

Osnovni podaci

Katarina Džajo
Ime: Katarina
Prezime: Džajo
E-mail: Potrebna registracija
Mobitel: Potrebna registracija
Back To Top