User Login Menu
User Login Menu

Alumni baza Agronomskog fakulteta Zagreb

Morana Dželdumović

Podaci o studiju

Studij Krajobrazna arhitektura
Akademska god. upisa: 2008/2009
Akademski/stručni naziv: univ. bacc. ing. prosp. arch.
Naziv studija: Krajobrazna arhitektura
Razina studija: Preddiplomski
Akademska god. završetka: 2011/2012
Datum završetka studija: 21.09.2012.
Tema: Dendroflora odabranih atrijskih vrtova grada Zagreba
Ime mentora: Ksenija
Prezime mentora: Karlović
Studij Krajobrazna arhitektura
Akademska god. upisa: 2012/2013
Akademski/stručni naziv: mag. ing. prosp. arch.
Naziv studija: Krajobrazna arhitektura
Razina studija: Diplomski
Akademska god. završetka: 2014/2015
Datum završetka studija: 17.03.2015.
Tema: Vjetroelektrane i vizualne vrijednosti krajobraza- primjer vjetroelektrana na području grada Zadra, Šibenika i Splita
Ime mentora: Petra
Prezime mentora: Pereković

Podaci o zaposlenju

Poslodavac: Potrebna registracija
Područje djelovanja: Potrebna registracija
Radno mjesto: Potrebna registracija
Država radnog mjesta: Potrebna registracija
Grad radnog mjesta: Potrebna registracija
Adresa radnog mjesta: Potrebna registracija
Dodatne informacije: Potrebna registracija

Osnovni podaci

Morana Dželdumović
Ime: Morana
Prezime: Dželdumović
E-mail: Potrebna registracija
Mobitel: Potrebna registracija
Back To Top