User Login Menu
User Login Menu

Alumni baza Agronomskog fakulteta Zagreb

Dejan Džepina

Podaci o studiju

Studij Animalne znanosti
Akademska god. upisa: 2011/2012
Akademski/stručni naziv: univ. bacc. ing. agr.
Naziv studija: Animalne znanosti
Razina studija: Preddiplomski
Akademska god. završetka: 2014/2015
Datum završetka studija: 25.09.2015.
Tema: Svojstva za selekciju u proizvodnji goveđeg mesa
Ime mentora: Danijel
Prezime mentora: Karolyi

Podaci o zaposlenju

Poslodavac: Potrebna registracija
Područje djelovanja: Potrebna registracija
Radno mjesto: Potrebna registracija
Država radnog mjesta: Potrebna registracija
Grad radnog mjesta: Potrebna registracija
Adresa radnog mjesta: Potrebna registracija
Dodatne informacije: Potrebna registracija

Osnovni podaci

Dejan Džepina
Ime: Dejan
Prezime: Džepina
E-mail: Potrebna registracija
Mobitel: Potrebna registracija
Back To Top