User Login Menu
User Login Menu

Alumni baza Agronomskog fakulteta Zagreb

Anamarija Đavor

Podaci o studiju

Studij Agroekologija
Akademska god. upisa: 2006/2007
Akademski/stručni naziv: univ. bacc. ing. agr.
Naziv studija: Agroekologija
Razina studija: Preddiplomski
Akademska god. završetka: 2008/2009
Datum završetka studija: 03.09.2009.
Tema: Zaštita jadranskih dupina
Ime mentora: Gordana
Prezime mentora: Bogdanović
Studij Agroekologija
Akademska god. upisa: 2009/2010
Akademski/stručni naziv: mag. ing. agr.
Naziv studija: Agroekologija
Razina studija: Diplomski
Akademska god. završetka: 2010/2011
Datum završetka studija: 22.09.2011.
Tema: Dinamika makrobentosnih populacija rijeke Save u Hrvatskoj
Ime mentora: Marina
Prezime mentora: Piria

Podaci o zaposlenju

Poslodavac: Potrebna registracija
Područje djelovanja: Potrebna registracija
Radno mjesto: Potrebna registracija
Država radnog mjesta: Potrebna registracija
Grad radnog mjesta: Potrebna registracija
Adresa radnog mjesta: Potrebna registracija
Dodatne informacije: Potrebna registracija

Osnovni podaci

Anamarija Đavor
Ime: Anamarija
Prezime: Đavor
E-mail: Potrebna registracija
Mobitel: Potrebna registracija
Back To Top