User Login Menu
User Login Menu

Alumni baza Agronomskog fakulteta Zagreb

Igor Đekemati

Podaci o studiju

Studij Zaštita bilja
Akademska god. upisa: 2009/2010
Akademski/stručni naziv: univ. bacc. ing. agr.
Naziv studija: Zaštita bilja
Razina studija: Preddiplomski
Akademska god. završetka: 2011/2012
Datum završetka studija: 06.07.2012.
Tema: Utvrđivanje repine nematode na repištima Osječko-baranjske i Vukovarsko- srijemske županije
Ime mentora: Dinka
Prezime mentora: Grubišić
Studij Fitomedicina
Akademska god. upisa: 2012/2013
Akademski/stručni naziv: mag. ing. agr.
Naziv studija: Fitomedicina
Razina studija: Diplomski
Akademska god. završetka: 2013/2014
Datum završetka studija: 29.09.2014.
Tema: Utjecaj promjene herbicida na prinos začinske paprike
Ime mentora: Klara
Prezime mentora: Barić

Podaci o zaposlenju

Poslodavac: Potrebna registracija
Područje djelovanja: Potrebna registracija
Radno mjesto: Potrebna registracija
Država radnog mjesta: Potrebna registracija
Grad radnog mjesta: Potrebna registracija
Adresa radnog mjesta: Potrebna registracija
Dodatne informacije: Potrebna registracija

Osnovni podaci

Igor Đekemati
Ime: Igor
Prezime: Đekemati
E-mail: Potrebna registracija
Mobitel: Potrebna registracija
Back To Top