User Login Menu
User Login Menu

Alumni baza Agronomskog fakulteta Zagreb

Agron Đemaili

Podaci o studiju

Studij Poljoprivredna tehnika
Akademska god. upisa: 2008/2009
Akademski/stručni naziv: univ. bacc. ing. agr.
Naziv studija: Poljoprivredna tehnika
Razina studija: Preddiplomski
Akademska god. završetka: 2013/2014
Datum završetka studija: 16.09.2014.
Tema: Usporedba različitih izvedbi preša za valjkaste bale
Ime mentora: Dubravko
Prezime mentora: Filipović

Podaci o zaposlenju

Poslodavac: Potrebna registracija
Područje djelovanja: Potrebna registracija
Radno mjesto: Potrebna registracija
Država radnog mjesta: Potrebna registracija
Grad radnog mjesta: Potrebna registracija
Adresa radnog mjesta: Potrebna registracija
Dodatne informacije: Potrebna registracija

Osnovni podaci

Agron Đemaili
Ime: Agron
Prezime: Đemaili
E-mail: Potrebna registracija
Mobitel: Potrebna registracija
Back To Top