User Login Menu
User Login Menu

Alumni baza Agronomskog fakulteta Zagreb

Petar Đikanović

Podaci o studiju

Studij Agrarna ekonomika
Akademska god. upisa: 2006/2007
Akademski/stručni naziv: univ. bacc. ing. agr.
Naziv studija: Agrarna ekonomika
Razina studija: Preddiplomski
Akademska god. završetka: 2008/2009
Datum završetka studija: 22.09.2009.
Tema: Model ocjene učinkovitosti pčelarenja na obiteljskom gospodarstvu.
Ime mentora: Zoran
Prezime mentora: Grgić
Studij Agrobiznis i ruralni razvitak
Akademska god. upisa: 2009/2010
Akademski/stručni naziv: mag. ing. agr.
Naziv studija: Agrobiznis i ruralni razvitak
Razina studija: Diplomski
Akademska god. završetka: 2012/2013
Datum završetka studija: 09.11.2012.
Tema: Uloga administracije u ruralnom i regionalnom razvoju
Ime mentora: Ornella
Prezime mentora: Mikuš

Podaci o zaposlenju

Poslodavac: Potrebna registracija
Područje djelovanja: Potrebna registracija
Radno mjesto: Potrebna registracija
Država radnog mjesta: Potrebna registracija
Grad radnog mjesta: Potrebna registracija
Adresa radnog mjesta: Potrebna registracija
Dodatne informacije: Potrebna registracija

Osnovni podaci

Petar Đikanović
Ime: Petar
Prezime: Đikanović
E-mail: Potrebna registracija
Mobitel: Potrebna registracija
Back To Top