User Login Menu
User Login Menu

Alumni baza Agronomskog fakulteta Zagreb

Ana Đogić

Podaci o studiju

Studij Hortikultura
Akademska god. upisa: 2007/2008
Akademski/stručni naziv: univ. bacc. ing. agr.
Naziv studija: Hortikultura
Razina studija: Preddiplomski
Akademska god. završetka: 2009/2010
Datum završetka studija: 08.07.2010.
Tema: Starenje u hrastovim bačvama kao čimbenik kakvoće rakije
Ime mentora: Pavica
Prezime mentora: Tupajić
Studij Vinogradarstvo i vinarstvo
Akademska god. upisa: 2010/2011
Akademski/stručni naziv: mag. ing. agr.
Naziv studija: Vinogradarstvo i vinarstvo
Razina studija: Diplomski
Akademska god. završetka: 2012/2013
Datum završetka studija: 23.09.2013.
Tema: Populacijska dinamika kvasaca i inokulirane fermentacije mošta kultivara Chardonnay vinorodne regije Tarragones
Ime mentora: Andrea
Prezime mentora: Skelin

Podaci o zaposlenju

Poslodavac: Potrebna registracija
Područje djelovanja: Potrebna registracija
Radno mjesto: Potrebna registracija
Država radnog mjesta: Potrebna registracija
Grad radnog mjesta: Potrebna registracija
Adresa radnog mjesta: Potrebna registracija
Dodatne informacije: Potrebna registracija

Osnovni podaci

Ana Đogić
Ime: Ana
Prezime: Đogić
E-mail: Potrebna registracija
Mobitel: Potrebna registracija
Back To Top