User Login Menu
User Login Menu

Alumni baza Agronomskog fakulteta Zagreb

Ivan Đogić

Podaci o studiju

Studij Ekološka poljoprivreda
Akademska god. upisa: 2007/2008
Akademski/stručni naziv: univ. bacc. ing. agr.
Naziv studija: Ekološka poljoprivreda
Razina studija: Preddiplomski
Akademska god. završetka: 2008/2009
Datum završetka studija: 14.09.2009.
Tema: Gnojidba maslinika kompostiranim organskim materijalima na otoku Cresu.
Ime mentora: Lepomir
Prezime mentora: Čoga
Studij Ekološka poljoprivreda i agroturizam
Akademska god. upisa: 2009/2010
Akademski/stručni naziv: mag. ing. agr.
Naziv studija: Ekološka poljoprivreda i agroturizam
Razina studija: Diplomski
Akademska god. završetka: 2010/2011
Datum završetka studija: 09.06.2011.
Tema: Otok Cres - mogućnosti razvoja poljoprivrede i turizma
Ime mentora: Marija
Prezime mentora: Cerjak

Podaci o zaposlenju

Poslodavac: Potrebna registracija
Područje djelovanja: Potrebna registracija
Radno mjesto: Potrebna registracija
Država radnog mjesta: Potrebna registracija
Grad radnog mjesta: Potrebna registracija
Adresa radnog mjesta: Potrebna registracija
Dodatne informacije: Potrebna registracija

Osnovni podaci

Ivan Đogić
Ime: Ivan
Prezime: Đogić
E-mail: Potrebna registracija
Mobitel: Potrebna registracija
Back To Top