User Login Menu
User Login Menu

Alumni baza Agronomskog fakulteta Zagreb

Kristina Đopar

Podaci o studiju

Studij Zaštita bilja
Akademska god. upisa: 2014/2015
Akademski/stručni naziv: univ. bacc. ing. agr.
Naziv studija: Zaštita bilja
Razina studija: Preddiplomski
Akademska god. završetka: 2016/2017
Datum završetka studija: 15.09.2017.
Tema: Pravilna priprema, primjena i čuvanje sredstava za zaštitu bilja
Ime mentora: Ivan
Prezime mentora: Juran
Studij Fitomedicina
Akademska god. upisa: 2017/2018
Akademski/stručni naziv: mag. ing. agr.
Naziv studija: Fitomedicina
Razina studija: Diplomski
Akademska god. završetka: 2018/2019
Datum završetka studija: 09.09.2019.
Tema: Osjetljivost crvenog žitnog balca (Oulema melanopus L.) na insekticide
Ime mentora: Ivan
Prezime mentora: Juran

Podaci o zaposlenju

Poslodavac: Potrebna registracija
Područje djelovanja: Potrebna registracija
Radno mjesto: Potrebna registracija
Država radnog mjesta: Potrebna registracija
Grad radnog mjesta: Potrebna registracija
Adresa radnog mjesta: Potrebna registracija
Dodatne informacije: Potrebna registracija

Osnovni podaci

Kristina Đopar
Ime: Kristina
Prezime: Đopar
E-mail: Potrebna registracija
Mobitel: Potrebna registracija
Back To Top