User Login Menu
User Login Menu

Alumni baza Agronomskog fakulteta Zagreb

Mario Đopar

Podaci o studiju

Studij Zaštita bilja
Akademska god. upisa: 2008/2009
Akademski/stručni naziv: univ. bacc. ing. agr.
Naziv studija: Zaštita bilja
Razina studija: Preddiplomski
Akademska god. završetka: 2010/2011
Datum završetka studija: 22.09.2011.
Tema: Simptomatologija, biologija i startegije suzbijanja bakterijskog odumiranja grana koštićavih voćaka
Ime mentora: Edyta
Prezime mentora: Đermić
Studij Fitomedicina
Akademska god. upisa: 2011/2012
Akademski/stručni naziv: mag. ing. agr.
Naziv studija: Fitomedicina
Razina studija: Diplomski
Akademska god. završetka: 2012/2013
Datum završetka studija: 27.09.2013.
Tema: Osjetljivost nezrelih plodova dunje na bakterijsku palež
Ime mentora: Edyta
Prezime mentora: Đermić

Podaci o zaposlenju

Poslodavac: Potrebna registracija
Područje djelovanja: Potrebna registracija
Radno mjesto: Potrebna registracija
Država radnog mjesta: Potrebna registracija
Grad radnog mjesta: Potrebna registracija
Adresa radnog mjesta: Potrebna registracija
Dodatne informacije: Potrebna registracija

Osnovni podaci

Mario Đopar
Ime: Mario
Prezime: Đopar
E-mail: Potrebna registracija
Mobitel: Potrebna registracija
Back To Top