User Login Menu
User Login Menu

Alumni baza Agronomskog fakulteta Zagreb

Mato Đuka

Podaci o studiju

Studij Biljne znanosti
Akademska god. upisa: 2013/2014
Akademski/stručni naziv: univ. bacc. ing. agr.
Naziv studija: Biljne znanosti
Razina studija: Preddiplomski
Akademska god. završetka: 2016/2017
Datum završetka studija: 21.09.2017.
Tema: Morfološka svojstva sorata facelije (Phacelia tanacetifoia Benth.)
Ime mentora: Dubravka
Prezime mentora: Dujmović Purgar
Studij Ukrasno bilje
Akademska god. upisa: 2017/2018
Akademski/stručni naziv: mag. ing. agr.
Naziv studija: Ukrasno bilje
Razina studija: Diplomski
Akademska god. završetka: 2018/2019
Datum završetka studija: 26.09.2019.
Tema: Utjecaj mikorize na razvoj francuske kadifice u uvjetima vodnog stresa
Ime mentora: Ivan
Prezime mentora: Mustać

Podaci o zaposlenju

Poslodavac: Potrebna registracija
Područje djelovanja: Potrebna registracija
Radno mjesto: Potrebna registracija
Država radnog mjesta: Potrebna registracija
Grad radnog mjesta: Potrebna registracija
Adresa radnog mjesta: Potrebna registracija
Dodatne informacije: Potrebna registracija

Osnovni podaci

Mato Đuka
Ime: Mato
Prezime: Đuka
E-mail: Potrebna registracija
Mobitel: Potrebna registracija
Back To Top