User Login Menu
User Login Menu

Alumni baza Agronomskog fakulteta Zagreb

Pavo Đukan

Podaci o studiju

Studij Krajobrazna arhitektura
Akademska god. upisa: 2015/2016
Akademski/stručni naziv: univ. bacc. ing. prosp. arch.
Naziv studija: Krajobrazna arhitektura
Razina studija: Preddiplomski
Akademska god. završetka: 2017/2018
Datum završetka studija: 14.09.2018.
Tema: Uključivanje javnosti u proces izrade prostornih planova
Ime mentora: Sonja
Prezime mentora: Butula
Studij Krajobrazna arhitektura
Akademska god. upisa: 2018/2019
Akademski/stručni naziv: mag. ing. prosp. arch.
Naziv studija: Krajobrazna arhitektura
Razina studija: Diplomski
Akademska god. završetka: 2021/2022
Datum završetka studija: 01.06.2022.
Tema: Smjernice za razvoj plave infrastrukture u ruralnom krajobrazu na primjeru općine Konavle
Ime mentora: Goran
Prezime mentora: Andlar

Podaci o zaposlenju

Poslodavac: Potrebna registracija
Područje djelovanja: Potrebna registracija
Radno mjesto: Potrebna registracija
Država radnog mjesta: Potrebna registracija
Grad radnog mjesta: Potrebna registracija
Adresa radnog mjesta: Potrebna registracija
Dodatne informacije: Potrebna registracija

Osnovni podaci

Pavo Đukan
Ime: Pavo
Prezime: Đukan
E-mail: Potrebna registracija
Mobitel: Potrebna registracija
Back To Top