User Login Menu
User Login Menu

Alumni baza Agronomskog fakulteta Zagreb

Barbara Đukić

Podaci o studiju

Studij Zaštita bilja
Akademska god. upisa: 2011/2012
Akademski/stručni naziv: univ. bacc. ing. agr.
Naziv studija: Zaštita bilja
Razina studija: Preddiplomski
Akademska god. završetka: 2013/2014
Datum završetka studija: 22.09.2014.
Tema: Mogućnosti biološkog suzbijanja biljnih patogena
Ime mentora: Tihomir
Prezime mentora: Miličević
Studij Fitomedicina
Akademska god. upisa: 2014/2015
Akademski/stručni naziv: mag. ing. agr.
Naziv studija: Fitomedicina
Razina studija: Diplomski
Akademska god. završetka: 2017/2018
Datum završetka studija: 15.12.2017.
Tema: Utjecaj temperature na trajanje dormantnosti sjemena facelije (Phacelia tanacetifolia Benth.)
Ime mentora: Zlatko
Prezime mentora: Svečnjak

Podaci o zaposlenju

Poslodavac: Potrebna registracija
Područje djelovanja: Potrebna registracija
Radno mjesto: Potrebna registracija
Država radnog mjesta: Potrebna registracija
Grad radnog mjesta: Potrebna registracija
Adresa radnog mjesta: Potrebna registracija
Dodatne informacije: Potrebna registracija

Osnovni podaci

Barbara Đukić
Ime: Barbara
Prezime: Đukić
E-mail: Potrebna registracija
Mobitel: Potrebna registracija
Back To Top