User Login Menu
User Login Menu

Alumni baza Agronomskog fakulteta Zagreb

Ana Marija Đumija

Podaci o studiju

Studij Krajobrazna arhitektura
Akademska god. upisa: 2018/2019
Akademski/stručni naziv: univ. bacc. ing. prosp. arch.
Naziv studija: Krajobrazna arhitektura
Razina studija: Preddiplomski
Akademska god. završetka: 2020/2021
Datum završetka studija: 17.09.2021.
Tema: Idejno rješenje krajobraznog uređenja rive u Rogoznici
Ime mentora: Iva
Prezime mentora: Rechner Dika

Podaci o zaposlenju

Poslodavac: Potrebna registracija
Područje djelovanja: Potrebna registracija
Radno mjesto: Potrebna registracija
Država radnog mjesta: Potrebna registracija
Grad radnog mjesta: Potrebna registracija
Adresa radnog mjesta: Potrebna registracija
Dodatne informacije: Potrebna registracija

Osnovni podaci

Ana Marija Đumija
Ime: Ana Marija
Prezime: Đumija
E-mail: Potrebna registracija
Mobitel: Potrebna registracija
Back To Top