User Login Menu
User Login Menu

Alumni baza Agronomskog fakulteta Zagreb

Josipa Đurak

Podaci o studiju

Studij Hortikultura
Akademska god. upisa: 2011/2012
Akademski/stručni naziv: univ. bacc. ing. agr.
Naziv studija: Hortikultura
Razina studija: Preddiplomski
Akademska god. završetka: 2013/2014
Datum završetka studija: 19.09.2014.
Tema: Uzgoj, dimanika sjetve i berbe kukuruza šećerca
Ime mentora: Josip
Prezime mentora: Borošić
Studij Povrćarstvo
Akademska god. upisa: 2014/2015
Akademski/stručni naziv: mag. ing. agr.
Naziv studija: Povrćarstvo
Razina studija: Diplomski
Akademska god. završetka: 2016/2017
Datum završetka studija: 29.09.2017.
Tema: Gospodarska svojstva i suma toplinskih jedinica novijih hibrida kukuruza šećerca
Ime mentora: Nina
Prezime mentora: Toth

Podaci o zaposlenju

Poslodavac: Potrebna registracija
Područje djelovanja: Potrebna registracija
Radno mjesto: Potrebna registracija
Država radnog mjesta: Potrebna registracija
Grad radnog mjesta: Potrebna registracija
Adresa radnog mjesta: Potrebna registracija
Dodatne informacije: Potrebna registracija

Osnovni podaci

Josipa Đurak
Ime: Josipa
Prezime: Đurak
E-mail: Potrebna registracija
Mobitel: Potrebna registracija
Back To Top