User Login Menu
User Login Menu

Alumni baza Agronomskog fakulteta Zagreb

Ivana Đuranić

Podaci o studiju

Studij Hortikultura
Akademska god. upisa: 2006/2007
Akademski/stručni naziv: univ. bacc. ing. agr.
Naziv studija: Hortikultura
Razina studija: Preddiplomski
Akademska god. završetka: 2008/2009
Datum završetka studija: 21.09.2009.
Tema: Čimbenici u uzgoju brokule kao funkcionalne hrane
Ime mentora: Sanja
Prezime mentora: Fabek Uher
Studij Povrćarstvo
Akademska god. upisa: 2009/2010
Akademski/stručni naziv: mag. ing. agr.
Naziv studija: Povrćarstvo
Razina studija: Diplomski
Akademska god. završetka: 2010/2011
Datum završetka studija: 21.07.2011.
Tema: Komponente prinosa brokule pri organskoj i mineralnoj gnojidbi
Ime mentora: Nina
Prezime mentora: Toth

Podaci o zaposlenju

Poslodavac: Potrebna registracija
Područje djelovanja: Potrebna registracija
Radno mjesto: Potrebna registracija
Država radnog mjesta: Potrebna registracija
Grad radnog mjesta: Potrebna registracija
Adresa radnog mjesta: Potrebna registracija
Dodatne informacije: Potrebna registracija

Osnovni podaci

Ivana Đuranić
Ime: Ivana
Prezime: Đuranić
E-mail: Potrebna registracija
Mobitel: Potrebna registracija
Back To Top