User Login Menu
User Login Menu

Alumni baza Agronomskog fakulteta Zagreb

Tanja Đurđek

Podaci o studiju

Studij Agrarna ekonomika
Akademska god. upisa: 2013/2014
Akademski/stručni naziv: univ. bacc. ing. agr.
Naziv studija: Agrarna ekonomika
Razina studija: Preddiplomski
Akademska god. završetka: 2015/2016
Datum završetka studija: 12.09.2016.
Tema: Kritične točke u kretanju troškova u biljnoj proizvodnji
Ime mentora: Zoran
Prezime mentora: Grgić
Studij Agrobiznis i ruralni razvitak
Akademska god. upisa: 2016/2017
Akademski/stručni naziv: mag. ing. agr.
Naziv studija: Agrobiznis i ruralni razvitak
Razina studija: Diplomski
Akademska god. završetka: 2017/2018
Datum završetka studija: 18.09.2018.
Tema: Komparativna analiza potpore poljoprivredi u odabranim članicama OECD-a u razdoblju 1994. - 2016.
Ime mentora: Ramona
Prezime mentora: Franić

Podaci o zaposlenju

Poslodavac: Potrebna registracija
Područje djelovanja: Potrebna registracija
Radno mjesto: Potrebna registracija
Država radnog mjesta: Potrebna registracija
Grad radnog mjesta: Potrebna registracija
Adresa radnog mjesta: Potrebna registracija
Dodatne informacije: Potrebna registracija

Osnovni podaci

Tanja Đurđek
Ime: Tanja
Prezime: Đurđek
E-mail: Potrebna registracija
Mobitel: Potrebna registracija
Back To Top