User Login Menu
User Login Menu

Alumni baza Agronomskog fakulteta Zagreb

Gordana Đurđević

Podaci o studiju

Studij Agroekologija
Akademska god. upisa: 2005/2006
Akademski/stručni naziv: univ. bacc. ing. agr.
Naziv studija: Agroekologija
Razina studija: Preddiplomski
Akademska god. završetka: 2007/2008
Datum završetka studija: 17.07.2008.
Tema: Lesepsijski migranti u Jadranskom moru
Ime mentora: Tomislav
Prezime mentora: Treer
Studij Ribarstvo i lovstvo
Akademska god. upisa: 2009/2010
Akademski/stručni naziv: mag. ing. agr.
Naziv studija: Ribarstvo i lovstvo
Razina studija: Diplomski
Akademska god. završetka: 2011/2012
Datum završetka studija: 11.07.2012.
Tema: Prehrana rakovice ( Maia squinado ) u Jadranskom moru
Ime mentora: Marina
Prezime mentora: Piria

Podaci o zaposlenju

Poslodavac: Potrebna registracija
Područje djelovanja: Potrebna registracija
Radno mjesto: Potrebna registracija
Država radnog mjesta: Potrebna registracija
Grad radnog mjesta: Potrebna registracija
Adresa radnog mjesta: Potrebna registracija
Dodatne informacije: Potrebna registracija

Osnovni podaci

Gordana Đurđević
Ime: Gordana
Prezime: Đurđević
E-mail: Potrebna registracija
Mobitel: Potrebna registracija
Back To Top