User Login Menu
User Login Menu

Alumni baza Agronomskog fakulteta Zagreb

Alen Đurić

Podaci o studiju

Studij Biljne znanosti
Akademska god. upisa: 2017/2018
Akademski/stručni naziv: univ. bacc. ing. agr.
Naziv studija: Biljne znanosti
Razina studija: Preddiplomski
Akademska god. završetka: 2019/2020
Datum završetka studija: 18.09.2020.
Tema: Agrotehnički zahvati u ekološkoj poljoprivredi
Ime mentora: Ivica
Prezime mentora: Kisić

Podaci o zaposlenju

Poslodavac: Potrebna registracija
Područje djelovanja: Potrebna registracija
Radno mjesto: Potrebna registracija
Država radnog mjesta: Potrebna registracija
Grad radnog mjesta: Potrebna registracija
Adresa radnog mjesta: Potrebna registracija
Dodatne informacije: Potrebna registracija

Osnovni podaci

Alen Đurić
Ime: Alen
Prezime: Đurić
E-mail: Potrebna registracija
Mobitel: Potrebna registracija
Back To Top