User Login Menu
User Login Menu

Alumni baza Agronomskog fakulteta Zagreb

Lorena Đurić

Podaci o studiju

Studij Krajobrazna arhitektura
Akademska god. upisa: 2017/2018
Akademski/stručni naziv: univ. bacc. ing. prosp. arch.
Naziv studija: Krajobrazna arhitektura
Razina studija: Preddiplomski
Akademska god. završetka: 2020/2021
Datum završetka studija: 16.09.2021.
Tema: Idejni projekt krajobraznog uređenja površina uz jezero Strmec
Ime mentora: Monika
Prezime mentora: Kamenečki

Podaci o zaposlenju

Poslodavac: Potrebna registracija
Područje djelovanja: Potrebna registracija
Radno mjesto: Potrebna registracija
Država radnog mjesta: Potrebna registracija
Grad radnog mjesta: Potrebna registracija
Adresa radnog mjesta: Potrebna registracija
Dodatne informacije: Potrebna registracija

Osnovni podaci

Lorena Đurić
Ime: Lorena
Prezime: Đurić
E-mail: Potrebna registracija
Mobitel: Potrebna registracija
Back To Top