User Login Menu
User Login Menu

Alumni baza Agronomskog fakulteta Zagreb

Mislav Đurić

Podaci o studiju

Studij Ekološka poljoprivreda
Akademska god. upisa: 2013/2014
Akademski/stručni naziv: univ. bacc. ing. agr.
Naziv studija: Ekološka poljoprivreda
Razina studija: Preddiplomski
Akademska god. završetka: 2015/2016
Datum završetka studija: 20.09.2016.
Tema: Emisije stakleničkih plinova iz poljoprivrednih tala pod energetskim kulturama
Ime mentora: Željka
Prezime mentora: Zgorelec
Studij Povrćarstvo
Akademska god. upisa: 2016/2017
Akademski/stručni naziv: mag. ing. agr.
Naziv studija: Povrćarstvo
Razina studija: Diplomski
Akademska god. završetka: 2018/2019
Datum završetka studija: 15.02.2019.
Tema: Utjecaj biostimulatora na sastavnice prinosa krastavca u hidroponskom uzgoju
Ime mentora: Božidar
Prezime mentora: Benko

Podaci o zaposlenju

Poslodavac: Potrebna registracija
Područje djelovanja: Potrebna registracija
Radno mjesto: Potrebna registracija
Država radnog mjesta: Potrebna registracija
Grad radnog mjesta: Potrebna registracija
Adresa radnog mjesta: Potrebna registracija
Dodatne informacije: Potrebna registracija

Osnovni podaci

Mislav Đurić
Ime: Mislav
Prezime: Đurić
E-mail: Potrebna registracija
Mobitel: Potrebna registracija
Back To Top