User Login Menu
User Login Menu

Alumni baza Agronomskog fakulteta Zagreb

Sebastian Đurić

Podaci o studiju

Studij Poljoprivredna tehnika
Akademska god. upisa: 2017/2018
Akademski/stručni naziv: univ. bacc. ing. agr.
Naziv studija: Poljoprivredna tehnika
Razina studija: Preddiplomski
Akademska god. završetka: 2019/2020
Datum završetka studija: 16.09.2020.
Tema: Problematika održavanja plodnosti tla u trajnim nasadima
Ime mentora: Stjepan
Prezime mentora: Sito

Podaci o zaposlenju

Poslodavac: Potrebna registracija
Područje djelovanja: Potrebna registracija
Radno mjesto: Potrebna registracija
Država radnog mjesta: Potrebna registracija
Grad radnog mjesta: Potrebna registracija
Adresa radnog mjesta: Potrebna registracija
Dodatne informacije: Potrebna registracija

Osnovni podaci

Sebastian Đurić
Ime: Sebastian
Prezime: Đurić
E-mail: Potrebna registracija
Mobitel: Potrebna registracija
Back To Top