User Login Menu
User Login Menu

Alumni baza Agronomskog fakulteta Zagreb

Željkica Đurić

Podaci o studiju

Studij Ekološka poljoprivreda
Akademska god. upisa: 2007/2008
Akademski/stručni naziv: univ. bacc. ing. agr.
Naziv studija: Ekološka poljoprivreda
Razina studija: Preddiplomski
Akademska god. završetka: 2009/2010
Datum završetka studija: 20.09.2010.
Tema: Agrobiološke i pomološke značajke nekih manje uzgajanih voćnih vrsta
Ime mentora: Goran
Prezime mentora: Fruk
Studij Mikrobna biotehnologija u poljoprivredi
Akademska god. upisa: 2010/2011
Akademski/stručni naziv: mag. ing. agr.
Naziv studija: Mikrobna biotehnologija u poljoprivredi
Razina studija: Diplomski
Akademska god. završetka: 2012/2013
Datum završetka studija: 30.09.2013.
Tema: Genotipska i fenotipska karakterizacija vrsta roda Enterococcus izoliranih iz mlijeka i mladog Istarskog sira
Ime mentora: Mirna
Prezime mentora: Mrkonjić Fuka

Podaci o zaposlenju

Poslodavac: Potrebna registracija
Područje djelovanja: Potrebna registracija
Radno mjesto: Potrebna registracija
Država radnog mjesta: Potrebna registracija
Grad radnog mjesta: Potrebna registracija
Adresa radnog mjesta: Potrebna registracija
Dodatne informacije: Potrebna registracija

Osnovni podaci

Željkica Đurić
Ime: Željkica
Prezime: Đurić
E-mail: Potrebna registracija
Mobitel: Potrebna registracija
Back To Top